Vize Hizmetleri

 

Nasıl Çalışırız?

 

Başvuru Öncesi Süreç

Çalışanları ya da şoförleri düzenli olarak yurt dışına giden kurum ve kuruluşlarla yapılan ön görüşmede hangi ülkeye ne amaçla gidileceği ve söz konusu ülkenin gidiş amacına uygun vize türlerinin başvuru süreçleri hakkında bilgi verilir. Ön görüşme sonrası vize başvurusuna ilişkin bilgiler e-posta yoluyla ilgili kişilerin bilgi sahibi olması sağlanır.
Vize başvurusu yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi, Eba Müşavirlik’e büyükelçilikler, konsolosluklar ve bunların anlaşmalı olduğu vize başvuru merkezleri aracılığıyla işlem yapma yetkisi vermelidir. Bazı büyükelçilik ve konsolosluklar noter onaylı vekaletname talep ederken, bazılarının farklı türde vekil tayin etme bulunmaktadır. Başvurunun yapılacağı ülkeye göre Eba Müşavirlik'in vekil tayin edilmesi sağlanır.
Her şirket, çalışanları ve yetkilileri için vize talebinde bulunacağı ülkede yerleşik muhatabıyla ticari ilişkisini kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır. Öte yandan şoförler de mesleki yeterliliklerini kanıtlayan SRC, beynelmilel ehliyet gibi şoför olduğunu gösteren belgeleri ilgili konsolosluğa sunarak gidiş amacını açık biçimde kanıtlayabilmelidir. Bu nedenle hem şirket evraklarının hem de başvurusu yapılacak kişinin uygunluğunun vize başvurusu öncesi incelenmesi ve başvuru için gerekli niteliklerin belirlenmesi önemlidir. Eba Müşavirlik hem şirket hem de çalışanın başvuruya ilişkin evraklarını ön incelemeye tabii tutarak uygunluk konusunda müşterilerine ve adına başvuru yapılacak kişilere bilgi verir.
Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeleri sağlayabilen tüzel ve gerçek kişilerden pasaport başta olmak üzere, vize başvuru işlemi için gerekli evrakları anlaşmalı kargo şirketleri ya da başvuru sahiplerinin tercih ettikleri gönderim seçenekleriyle Ankara’daki merkez ofise ulaştırmaları sağlanır. Dijital kopyaları başvuru için yeterli olan evrakların e-posta yoluyla Eba Müşavirlik'e gönderimi istenir.
Eba'ya ulaşan evraklar konsoloslukların istediği biçimde tasnif edilir. Konsolosluklar genellikle evrakları belirli biçimlerde isterler. Örneğin başvuru sırasında talep edilen biometrik fotoğrafın boyutları bile ülkeden ülkeye değişiklik arz edebildiği gibi bazı konsolosluklar başvuruların teslimi sırasında evrakların belirli bir sırada olmasını dahi talep etmektedirler. Bu nedenle evraklar başvuru yapılacak ülkenin isteğine göre düzenlenir ve sıralanır.
 

Başvuru Süreci ve Sonuçlandırma

Evrakları hazır olan başvurular için konsolosluklardan ya da anlaşmalı oldukları vize başvuru merkezlerinden randevu alınır. Düzenli olarak vize alması gereken kurumsal firmaların zaman kaybı yaşamaması için çalışanlarının ya da şoförlerinin pasaport görüntüleri Eba Müşavirlik’e e-posta yoluyla ulaştığında randevuları alınır. Eğer kaldıysa randevu gününe kadar gerekli evrakların tamamlanması konusunda başvuru sahipleri bilgilendirilir. Randevu işlemi tamamen ücretsiz olup istendiği takdirde iptal edilebilir.
Schengen bölgesindeki bir ülkeye seyahat edecek kişilerin daha önce her hangi bir Schengen ülkesinin vize başvuru merkezine giderek parmak izi verip vermediği araştırılır; eğer daha önce parmak izi vermediyse ya da beş yıldan daha uzun süre önce parmak izi vermişse, randevu günü başvuru merkezinde hazır bulunması için gerekli bilgilendirme yapılır. 24 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen bölgesine dahil ülkelere vize başvurusunda bulunacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başvuru merkezlerinde parmak izi vermesi ve söz konusu işlemi beş yıllık dönemlerde yenilemesi istenmektedir.
Başvuru sonrası konsoloslukların karar ve işlem süreci beklenir. Bu süre 3 ilâ 15 iş gününü bulabilir. Konsolosluklara ve vize başvuru merkezlerine akredite bir kuruluş olarak Eba Müşavirlik’e her iş günü e-postayla hangi evrakların vize işleminden çıktığını ve teslim edileceği bildirilmektedir. Bilgilendirmenin geldiği gün pasaportlar gerekli vize başvuru merkezinden alınarak merkez ofise ulaştırılır.
Konsoloslukların yapılan başvurulara ilişkin kararları ilgililere e-posta ya da diğer iletişim kanallarıyla bildirilir. Verilmiş vizelerin başlangıç ve bitiş tarihleri bildirilir. Eğer başvuru reddedildiyse konsoloslukların ret gerekçelerini bildiren evraklar başvuru sahipleriyle paylaşılır. Başvurunun neden reddedildiğine yönelik araştırma yapılır ve eğer düzeltilmesi mümkün bir durumsa başvuru sahibinin yapması gerekenler ve yeniden başvuru için ne tür bir yol izlenmesi gerektiği anlatılır.
Eba Müşavirlik yaptığı her başvuruya ilişkin belgeleri ilgili kişilere göndermeden önce dijital olarak kopyalar ve güvenliği artırılmış serverlerında saklar.İstendiği takdirde başvuru sahibine ilişkin bilgiler ilgililere ulaştırılır. Başvuru sahibinden iletişim ve kargo bilgileri alınır ve pasaport ve eğer varsa diğer evraklarıyla birlikte talep edildiği gönderim tipiyle gönderilir.
 

Vize Hizmetlerimize ilişkin Sıkça Sorulan Sorular


 
1Nasıl şoför vizesi alabilirim?
Bir nakliye firmasında çalışan, çalıştığı firma vasıtasıyla istenilen evrakları tanzim edilebilen ve bazı ülkelerin taleplerinde görülebileceği üzere kişinin şoför olduğunu kanıtlayan beynelmilel ehliyet, SRC belgesi gibi evrakları bulunan herkes için şoför vizesine başvuru yapılabilir.
2Nasıl ticari/iş amaçlı vize alabilirim?
Herhangi bir şirkette çalıştığını ya da şirketin yetkilisi, sahibi olduğunu ve seyahat amacını kanıtlayabilen herkes ticari vize alabilir. Ticari/iş amaçlı vize başvurularında bazı ülkeler Schengen üyesi ülkelerde yerleşik, başvuru sahibinin ticari ilişkisi bulunan işin muhatabı kurum ya da kuruluşlardan davetiye istemektedirler.
3Schengen şoför vizesi ile ticari/iş amaçlı vize arasındaki fark nedir?
Şoför vizesi karayolu ile taşımacılık yapılan araçları kullanan kişiler için verilen vize türüdür. Konsolosluklar şoför vizesi başvuruları için farklı ve nitelikli evraklar talep etmektedirler. Ticari/iş amaçlı vize ise bir şirketin mensubu olan, vize başvurusunda bulunacağı ülkeye iş amaçlı gideceğini kanıtlayan ve tüm bu hususların kanıtlarını konsolosluğa sunabilen kişilere verilir. Bu nedenle vize çıkartmaları üzerinde vizenin veriliş amacını belirten bilgiler yer almaktadır. Turizm amaçlı vize ise kısa süreli turistik gezi niyetini belgeyen kişilere verilen kısa süreli vizedir.
4Şoför olduğumu kanıtlayabilecek evraklarım var ancak bir nakliye firmasında çalışmıyorum. Schengen şoför vizesi alabilir miyim?
Eba Müşavirlik Avrupa ve Schengen bölgesi vize başvuruları için yalnızca bir nakliye firmasında çalışan ve belgelerle bunu kanıtlayan kişilere şoför vizesi başvurusunda bulunur. Bu nedenle Eba Müşavirlik Avrupa ve Schengen bölgesi şoför vizesi başvurularında şoförlerden ziyade şirketlerle çalışmaktadır.
5Şoför vizem var. Uçakla seyahat edebilir miyim?
Şoför vizesi olan bir kişi uçakla Schengen ülkelerine gitmesi halinde havaalanlarından geri çevrilebilir. Ayrıca bir sonraki vize başvurusunda pasaportunda havaalanından ülkeye giriş yapması şoför olup olmadığı konusunda şüpheye yer bırakacağından uçakla seyahat risk teşkil eder. Çünkü söz konusu vize karayoluyla yük taşınan tırları kullanması beklenen şoförler için düzenlenmektedir. Ancak çalıştığı firmaya ait bir aracın çeşitli nedenlerle, bulunduğu Avrupa ülkesinden ikinci bir şoför aracılığıyla getirilmesi gibi bir olağanüstü durumun vuku bulması halinde, gitme nedenine ilişkin kanıtları bulunan şoförler havayoluyla Schengen ülkelerine seyahat edilebilir.
6Pasaportumda vizesi bulunan Schengen ülkesi dışında başka bir Schengen ülkesine seyahat edebilir miyim?
Hem şoför vizeleri hem de diğer vize türlerinde ilk seyahatin pasaportta vize bulunan Schengen üyesi ülkeye yapılması gerekmektedir. Pasaportunda Schengen vizesi bulunan bir kişi ilk seyahatini vize başvurusunda bulunduğu ülkeye gerçekleştirdikten sonra vize süresi bitiminden önce başka bir Schengen ülkesine seyahat edecekse vize aldığı Schengen üyesi ülkesinden farklı bir ülkeye aynı vizeyle giriş yapabilir.
7Vize aldıktan sonra ilk seyahatimi Schengen ülkesi dışında başka Schengen ülkesine yapabilir miyim?
Hem şoför hem de ticari vizelerde, her ne kadar Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı bulunsa da pasaportta vizesi bulunan ülkeye seyahat etme esası bulunmaktadır. Çünkü vize başvurusu Schengen bölgesine giriş amacı başvuru yapılan ülkedeki amaç belirtilerek yapılmaktadır. Ancak pasaportunda Schengen vizesi bulunan bir kişi ilk seyahatini vize başvurusunda bulunduğu ülkeye gerçekleştirdikten sonra vize süresi bitiminden önce başka bir Schengen ülkesine seyahat etmek durumunda kalırsa vize aldığı Schengen üyesi ülkeden farklı bir ülkeye seyahatinde bir sakınca bulunmamaktadır.
8Vizemle ne kadar yurtdışında kalabilirim?
Her ülkenin yabancıların ülkesinde kalış süresiyle ilgili sınırları bulunmaktadır. Turistik, iş amaçlı ya da şoför vizesiyle Schengen bölgesine giren bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 180 gün içinde en fazla 90 gün Schengen bölgesinde kalabilir. Söz konusu 90 gün sınırı tek bir seyahat için değil, 180 gün içinde örneğin 5 kez Schengen bölgesine giren ve toplamda 20 gün kalan bir kişinin toplam kalma süresi bu 90 günden düşülür. Bu kalış süresi örneğin Almanya Schengen vizesi başvurularında bir beyan formuyla konsolosluğun değerlendirmesi için sunulur.
9Şirketimin şoförleri için bazı Schengen üyesi ülkelerin şartı olan davetiyeyi sağlayamıyorum. Eba Müşavirlik davetiye temin edebilir mi?
Eba Müşavirlik hiç bir koşul ve şartta konsolosluklara sunulacak evrakları düzenleme yetkisine sahip değildir. Ancak kendisini vekil tayin eden tüzel ve gerçek kişilerin evraklarını, resmi kurum ve kuruluşlardan yasalar ve yönetmeliklerin öngördüğü sınırlar dahilinde temin edebilir. Bu nedenle yurtdışından davetiye getirtemez.
10Türkmenistan’a gitmek istiyorum. Eba Müşavirlik davetiye temin edebilir mi?
Türkmenistan’a şoför olarak gitmek isteyen bir kişi, Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığının düzenlediği ve her vize başvurusunda istenen davetiye olmadan vize başvurusunda bulunamaz. Bu nedenle Eba Müşavirlik Türkmenistan kanunlarınca vize verilmesi için şart koşulan ve Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığına akredite kuruluşlar tarafından temin edilen davetiyeyi getirtebilir.
11Schengen şoför vizesi süresi nasıl belirlenir?
Şoför vizesi başvurularında her ülkenin farklı üst limit uygulaması bulunmaktadır. Bazı ülkeler şoför vizesi süresini bir yılla sınırlı tutarken bazı ülkeler altı ay süreli şoför vizesi vermektedirler. Tarafımızca yapılan her şoför vizesi başvurusunda azami süreli vize talep edilse de, konsolosluklar vize süresini şoförün pasaport ve evraklarındaki kanıtlara göre daha kısa süreli de tanzim edebilirler.
12Ticari vize süresi nasıl belirlenir?
Ticari iş amaçlı vize başvurularında genellikle üst limit sınırlaması bulunmamaktadır. Bazı ülkeler başvuru sahibinin sunduğu evraklar ve seyahat amacını dikkate alarak beş yıla kadar vize verebilmektedirler. Tarafımızca her ticari vize başvurusunda azami süre talep edilse de vize süresi konsolosluğun takdiriyle belirlenmektedir.
13Eba Müşavirlikle çalışmak için vekalet vermek zorunda mıyım?
Vize işlemleri için konsoloslukların vekalet uygulamaları farklılık gösterilmektedir. Bazı konsolosluklar ve vize başvuru merkezleri vekalet istemekte bazıları istememektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi ofisimizden öğrenebilirsiniz.